Rozpoczęcie współpracy z Connectorio w ramach zagadnień automatyki budynkowej

. .

Connectorio jest oprogramowaniem Building Automation, które pozwala na integrację systemów HVAC, mierników mediów, czy inteligentnych sensorów w jednym panelu sterującym. ConnectorIO umożliwia automatyzację urządzeń dzięki opcji definiowania inteligentnych reguł i zależności pomiędzy systemami, co pozwala na efektywne użycie przez nie energii, dostosowane do ich mocy.

Najbardziej wydajnym składnikiem oprogramowania jest inteligentna szyna programowa, która umożliwia łączenie urządzeń różnorodnych producentów, pracujących w stanadardach komunikacyjnych takich, jak: KNX, BACnet, Modbus, OMS oraz standardów łączności bezprzewodowej.

Korzyści z implementacji oprogramowania ConnetorIO:

 • Redukcja kosztów energii - w zależności od charakteru nieruchomości oszczędności sięgają 20-30%.
 • Zcentralizowana obsługa urządzeń i kontrola parametrów pracy w jednym, zunifikowanym interfejsie użytkownika, który zapewnia możliwość wizualizacji danych, eksportu i przechowywania danych w chmurze.
 • Zwiększenie częstotliwości cykli bilingowych/pomiarowych.
 • Zwiększona stabilność połączeń
 • Możliwość bezpiecznego przechowywania danych w chmurze.
 • Zdalny dostęp i nadzór nad zintegrowanymi systemami.

Connectorio łaczy i integruje systemy:

 • Grzewcze,
 • Wentylacyjne,
 • Klimatyzacyjne,
 • Oświetleniowe,
 • Mierniki zużycia mediów, jak np. woda, gaz, prąd, ciepło i chłodzenie,
 • Instalacje przewodowe i siłowniki,
 • Czujniki ruchu i obecności, kontrola dostępu,
 • Informacja pogodowa.

PGT jest operatorem platformy:

Obszary Biznesu

 • instalacje elektryczne i teletechniczne
 • automatyka budynkowa
 • instalacja sieci radiowych PTP i PTMP
 • sieci WiFi klasy Enterprise

Kontakt z nami

world-map

Polska Grupa
Technologiczna Sp. z o.o.
Regus Office Center
Al. Jerozolimskie 96, 13 piętro
00-807 Warszawa